Placeholder

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, ... Read More
Placeholder

JAVNI NATJEČAJ

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i ... Read More
Placeholder

LAG NATJEČAJ

Sukladno Odluci UO, LAG “Moslavina” je objavio 6. LAG Natječaj iz LRS – 2. objava za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija ... Read More