Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana u 2024. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 29. veljače 2024. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama: