Na pitomim obroncima Moslavač­ke gore, na području staroga doturskoga sela Crne Rijeke, sjeverno od Garešnice, a zapadno od Velikih Zdenaca, udaljen tri kilometra od rijeke Ilove koja dijeli Moslavinu od Slavonije, smjestio se Hercegovac.

Zemljopisno gledano Hercegovac se nalazi na 17° 5′ istočne zemljopisne dužine i 45° 37′ sjeverne zemljopisne dužine i danas pripada Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.