Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac ili na e-mail opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr . Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Općinu Hercegovac, na adresi Moslavačka 147.