Za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama i obavljanja poslova službenika za informiranje imenovana je Adrijana Matković, mag.oec. referent Općine Hercegovac.

Adresa: Općina Hercegovac
Moslavačka 150
43284 Hercegovac
Telefon: 043/524-560
Fax: 043/524-505
E-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 07:00 do 15:00 sati

Odluka o određivanju službenika za informiranje