Školstvo općine Hercegovac ima tradiciju dugu stoljeće i pol, točnije 157 godina. Škola je u tom razdoblju nekoliko puta obnovljavana i dograđivana, a promijenila je i nekoliko imena. Od 1971. godine nosi naziv Osnovna škola “Slavka Kolara”. Iz novije povijesti školstva u Hercegovcu posebno se može istaknuti nemili događaj za vrijeme Domovinskog rata kada su u školsko dvorište pale tri granate koje su oštetile školsku zgradu. Dolaskom novog tisućljeća počela je posljednja dogradnja i adaptacija zgrade škole. Svečano otvorenje novouređene i opremljene škole bilo je 11. listopada 2002. Tijekom 2005. i 2006. godine uređene su i opremljene područne škole. U zgradi matične škole u Hercegovcu nalazi se i dječji vrtić.