Načelnik općine je Boro Bašljan (Demokratski HSS – DHSS).

Općinsko vijeće: predsjednik je Željko Budjina, a zamjenik je Ivan Novotni.