Zaželi i ostvari

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 –
u nastavku) i temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA:983-
01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u
financijskom razdoblju 2014. – 2020. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, Kodni broj:UP.02.1.1.16.0471
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, dana 08. studenog 2022.
objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac
na projektu „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza III

„Zaželi i ostvari „

Predmet oglasa je prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel
Općine Hercegovac radi obavljanja poslova pružanja potpore i podrške starijim osobama i /ili
osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici u provođenju projekta: Zaželi –
Program zapošljavanja žena- Faza III, „ Zaželi i ostvari“ u Općini Hercegovac, Kodni broj:
UP.02.1.1.16.0471.
Naziv poslodavca: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac
Broj traženih radnica: 12
Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: naselja na području Općine Hercegovac
Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama
i/ili osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

Oglas za prijam u službu

Obrazac prijave na oglas

Privola