Zakoni i propisi 

 

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Hercegovac: 

 

Temeljni zakonodavni okvir: 

 

Službenički odnosi i plaće: 

 

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda: 

 

Komunalno gospodarstvo: 

 

Izgradnja i prostorno uređenje: 

 

Zaštita prirode i okoliša: 

 

Upravljanje nekretninama: 

 

 

Financije: 

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  

 

Društvene djelatnosti: 

 

Ostali zakoni: