Ovim Javnim pozivom i mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Hercegovac za 2024. godinu namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanja naseljavanja mladih obitelji na područje Općine Hercegovac.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  • Mjera 1.1.financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Hercegovac
  • Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 20. prosinca 2024. godine odnosno do utroška sredstava, dok mladi poljoprivrednici koji imaju mogućnosti ostvariti potporu Ministarstva poljoprivrede svoje prijave podnose do 10. rujna 2024.godine.

Javni poziv

OBRAZAC 1. – Prijava za Mjeru 1.1

OBRAZAC 2. – Prijava za Mjeru 1.2

OBRAZAC 3. – Izjava o izvanbračnoj zajednici

OBRAZAC 4. – Izjava za suvlasnika

OBRAZAC 5. – Izjava o vlasništvu

OBRAZAC 6. – Izjava o dostavi zadužnice

OBRAZAC 7. – Izjava o promjeni prebivališta