Strateški ciljevi Općine Hercegovac proizlaze iz djelokruga rada koji su u nadležnost Općine preneseni sukladno postojećoj zakonskoj regulativi (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a odnose se na uspješnu provedbu svih prenesenih funkcija, kao i na optimalno funkcioniranje općinske uprave.

Iz tog konteksta proizlaze slijedeći pokazatelji ostvarenja strateških ciljeva za Općinu Hercegovac:

  • Uspješnost upravljanja proračunom mjerit će se usklađenošću proračunskih prihoda i rashoda kao i efektivnošću kreditnih zaduženja (ako postoje).
  • Upravljanje sustavom nabave mjerit će se odnosom rezerviranih sredstava i ostvarene cijene, kao i odnosom planiranih i ostvarenih rokova realizacije.
  • Upravljanje imovinom mjerit će se preko odnosa potrebnih troškova za redovno i investicijsko održavanje u odnosu na realizaciju, kao i uspješnošću rješavanja nastalih šteta.
  • Upravljanje računovodstvom mjerit će se temeljem poštivanja rokova te brojem i težinom primjedbi interne kontrole, državne revizije, građana i poslovnih partnera.