Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Pozivaju se sportske i kulturne udruge, koje imaju potrebu za investicijskim ulaganjima na nekretninama, da prijave svoje projekte. 

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 29. srpnja 2024. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

Javni natječaj – investicijska ulaganja 2024

Upute za prijavitelje – investicijska ulaganja 2024

Obrazac A1- Prijava na javni natječaj – investicijska ulaganja

Obrazac A2 – Proračun programa ili projekata – investicijska ulaganja

Obrazac A3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – investicijska ulaganja

Obrazac A5 – Ocjena kvalitete, vrijednosti programa ili projekta prijavljenog na Javni natječaj

Obrazac B1- Ugovor o financiranju programa ili projekta – investicijska ulaganja

Obrazac B2 – Izvještaj o izvršenju programa ili projekta