Na temelju članaka 19., a u svezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i
112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto spremačice, 1 (jedan) izvršitelj na
neodređeno vrijeme uz probni rad od 3(tri) mjeseca i to na ½ radnog vremena na području Općine
Hercegovac.

Javni natječaj za prijam u službu

Privola za obradu podataka