U Hercegovcu je vrlo rano osnovano i Dobrovoljno vatrogasno društvo, a prva osnivateljska skupština održana je 1. lipnja 1899. g. (u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prvo dobrovoljno va­trogasno društvo osnovano je u Varaždinu 1864.).

Skupštinu je otvorio učitelj Mirko Šiler ri­ječima: „Ovo je Skupština pozvanika za ustro­jenje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Herce­govca…”, a privremeni Odbor sačinjavali su: Mato Posavec, Mirko Šiler, Grga Mlinarić, Josip Novak, Jaroslav Dvoržak i Marko Mlinarić. U vatrogasnu četu upisalo se 29 članova koji su izabrali i privremeno rukovodstvo: Grgu Mlinarića za vojvodu i Ivana Tešara za podvojvodu. Na Skupštini su prihvaćena pravila koja su poslana na odobrenje Kraljevskoj zemaljskoj vladi.

Prva redovna Skupština održana je 4. svib­nja 1900. g. na kojoj je izabrano Četno ravna­teljstvo koje se sastojalo od jednog vojvode i jednog  podvojvode te četiri vodnika i četiri podvodnika. U Četno ravnateljstvo izabrani su: Filip Hoffman (društveni  vojvoda), Franjo Lipovski (podvojvoda), Josip Novak, Franjo Šlegl, Jandro Mlinarić, Vaclav Dvoržak, Ivan Kulhavi, Josip Šrutek, Tomo Kovarićek i Ivo Sladišek. Imenovan je i Odbor: Mato Posavec za predsjednika, Mirko Šiler za tajnika, Akso Obradović za bla­gajnika i Karlo Doćkal za četnog trubača.

Dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje i u razdoblju između Prvog i Drugog svjetskog rata, a posebno je aktivno nakon Drugog svjet­skog rata (od pedesetih do devedesetih godina). Godine 1962. g. Upravni odbor ima 11 članova i preko 30 vatrogasaca volontera. Predsjednik je Jaroslav Horak, tajnik Milan Herceg, blagajnik Ivica Knapek, a komandir Alojz Pavera. Članovi Upranog odbora su: Stevo Ferhot, Mato Sukalac, Mirko Horak, Jaroslav Dušek, Stevo Grbašič, Antun Novaković i Mirko Gazica.

Dobrovoljno vatrogasno društvo 1979. g. ima 34 člana, a te godine osnovano je i žensko Industrijsko vatrogasno društvo u Tvornici za pre­radu krumpira koje ima devet članova, a zapo­vjednica odjeljenja je Branka Štimac.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hercegovca i danas aktivno djeluje, isključivo na voloterskoj osnovi i ima oko 30 članova. Predsjednik je Veno Prohaska, dopredsjednik Ivan Novotni, tajnik Željko Cindrić, blagajnik Marijan Kralj, a zapovijednik Stjepan Anžlovar.