Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 29. , vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19-u nastavku teksta:ZSN), raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto spremačice, 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca i to na ½ radnog vremena, radi obavljanja privremenih poslova.

Oglas za prijam u službu