skola

Zapis učitelja Kvirina Broza iz 1883. g. kaže da je u Hercegovcu je osnovana škola, a ta prva na¬rodna škola 1856. g. nosi naziv Gemeinde Schule.
To je vrijeme Vojne granice kada je Her¬cegovac pripadao Križevačkoj pukovniji, a u samom Hercegovcu nalazilo se zapovjedništvo 3. kompanije. Prvi učenici Hercegovca polazili su nastavu u „patrolani”, a 1885. g. spominje se već i Školska knjižnica. Kvirin Broz kao prvog učitelja zapisuje Andru Vinkovića koji je došao iz Velike Trnovitice. Od ustrojstva škole u Her¬cegovcu pa do 1880. g. učiteljsku službu obna¬šali su učitelji: Jandrokovič (ime nije zapisano), Petar Mlinarić, Ivan Staneković, Blaž Posavec, Antun Kožar, Jochan Bogdan, Mihael Bezuk, Martin Purgarič (službovao od 1861. do 1865.), Tomo Sušnič i Franjo Lukinović. Razvojačenjem Vojne granice 1871. g. u Hercegovcu se osniva Općinsko poglavarstvo, školom prestaju uprav¬ljati vojne vlasti, a upravljanje i nadzor nad ško¬lom preuzima mjesni župnik.
Danas Osnovna škola u Hercegovcu nosi ime hrvatskoga književnika Slavka Kolara, a uz matičnu školu u Hercegovcu ima područne od¬jele u Ladislavu i Palešniku.