Na temelju članaka 19. stavka 1. i. 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije. Broj poziva: SF.3.4.11.01., za projekt „Pomažemo zajedno“, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0430 od 02. travnja 2024. god., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt “Pomažemo zajedno”

Zaželi – Prevencija institucionalizacije

Predmet oglasa je prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac radi obavljanja poslova pružanja potpore i podrške starijim osobama i /ili osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici u provođenju projekta: Zaželi – Prevencija institucionalizacije, projekt “Pomažemo zajedno” u Općini Hercegovac, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0430

Oglas za prijam u radni odnos

Prijava POMAŽEMO ZAJEDNO-2024

Izjava-osobni podaci Pomažemo zajedno

 

Poziv na intervju

Odluka o izboru kandidata – Pomažemo zajedno