Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 11. studenog 2022. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Javni natječaj

Obrazac A1- Prijava na javni natječaj

Obrazac A2 – Proračun programa ili projekata

Obrazac A3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A5 – Ocjena kvalitete, vrijednosti programa ili projekta prijavljenog na Javni natječaj

Obrazac B1- Ugovor o financiranju programa ili projekta

Obrazac B2 – Izvještaj o izvršenju programa ili projekta

Upute za prijavitelje