U budućnosti Općinu Hercegovac vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, poljoprivredi, ali i ostalim servisnim djelatnostima za potrebe gospodarstva s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom s očuvanim okolišem.

U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, dobro prometne povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju kao i poboljšanjima i u svim ostalim segmentima života, a posebno društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika, a sukladno tome i ostvarenje boljeg i kvalitetnijeg život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutni tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave već omogućio svojim građanima.

Općina Hercegovac kao jedinica lokalne samouprave usmjeriti će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru, da postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem, socijalnom skrbi, te da osigura svim svojim građanima najbolje moguće uvjete glede podrške za razvoj gospodarskih, posebno poljoprivrednih vrijednosti, kulturnim i sportsko-rekreativnim sadržajima kojima se oplemenjuje život na području Općine Hercegovac uz brigu za očuvanje prirodne i kulturne baštine, kao temelj cjelokupnog razvoja. Pri tom trajno poboljšanje kvalitete postaje naše opredjeljenje koje ćemo ostvarivati našim radom i odnosom prema svim stanovnicima.