1 izlet u daruvar 2019

Udruga umirovljenika Općine Hercegovac dobrovoljna je, socijalno humanitarna i nestranačka organizacija. Osnovana je 10. lipnja 2009. godine. Na osnivačkoj skupštini donesen je Statut Udruge i izabrani su Izvršni odbor i Nadzorni odbor Udruge. Donošenjem Zakona o udrugama 2014. godine usvojen je novi Statut Udruge.

Statutom Udruge regulirana su prava i obveze članova Udruge kao i njenih odbora, pa tako Izvršni odbor broji 9 članova, Nadzorni odbor broji 3 člana i Stegovni sud broji 3 člana.

Udruga umirovljenika općine Hercegovac registrirana je 17. srpnja 2009. godine pod registarskim brojem 07001141 i upisana u registar udruga Republike Hrvatske. Aktivnim redovitim sastajanjem i radom članovi su započeli 1. siječnja 2010. godine. U članstvo Matice umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije primljena je 13. svibnja 2010., a u Maticu umirovljenika Hrvatske 8. prosinca 2010. godine.

Udruga broji oko 100 članova sa područja Općine Hercegovac, iz mjesta Hercegovac, Palešnik, Ladislav, Velika Trnava i Klokočevac (do 2009. godine svi zainteresirani umirovljenici s navedenog područja bili su članovi Udruge umirovljenika Garešnica). Cilj rada Udruge umirovljenika Hercegovac je humanitarni i rekreacijski i nastoji se realizirati tijekom cijele godine, a prema financijskim mogućnostima. Udruga djeluje sukladno Statutu, a posebno aktivno bavi se organiziranjem i odlascima na izlete i putovanja. Od svog osnutka do danas Udruga umirovljenika općine Hercegovac organizira brojne izlete i druženja. Iako su izleti uglavnom zabavno-rekreativni, programski su osmišljeni da bi se članovi Udruge upoznali s kulturnim i povijesnim znamenitostima naše domovine.

Osim toga, organiziraju se druženja međusobno i s drugim udrugama te ostale aktivnosti kulturno-zabavnog sadržaja. Do sada su bila upriličena druženja s udrugama Garešnica, Garešnički Brestovac i Ivanjska.
Udruga umirovljenika općine Hercegovac održava suradnju s udrugama umirovljenika u svom okružju, i pored toga sudjeluje na susretima umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije i uspješno surađuje s drugim udrugama, društvima i organizacijama u mjestu i šire. Zahvaljujući razumijevanju i financijskoj pomoći Općine Hercegovac stvoreni su uvjeti za djelatnost Udruge.

2 veliki petak u hercegovcu bojanje pisanica
3 veliki petak u hercegovcu prenja srdelica
4 izlet u tuheljske toplice i samobor
5 rotiljada u hercegovcu
6 dani krumpira u hercegovcu