Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 29. , vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19-u nastavku teksta:ZSN), raspisuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto radnika na održavanju javnih površina i objekata na području općine Hercegovac, 2 (dva) izvršitelja, na određeno vrijeme od 7 (sedam) mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Privola za obradu podataka