Poljodjelstvo je nakon Drugog svjetskog rata kao i cijelokupno gospodarstvo također unazadovalo, iako je nakon nacionalizacije ustrojeno Poljoprivredno dobro. Tek kada ga 1957. g. preuzima Zadruga, Hercegovac se počinje postepeno razvijati. Pristupa se komasaciji i arondaciji zemljišta, te tovu stoke i svinja, a dopremljeno je i mlinarsko postrojenje iz Bjelovara.

Od 1957. do 1978. godine Zadruga je mijenjala svoje ime, prolazila različite procese povezivanja i udruživanja s tadašnjim drugim radnim organizacijama, a 1978. g. nastaje OOUR Ratarska proizvodnja s doradom sjemena Hercegovac. Proizvodilo se na oko 1.700 hektara i to žito, industrijsko bilje, povrće, stočna hrana i sjemenska roba. “Ratarstvo-dorada” u to je vrijeme raspolagala s 22 traktora i 8 kombajna, a do Domovinskog rata bilo je zaposleno oko 100 radnika, uz suvremenu mehanizaciju i površinu od 1.800 hektara na kojoj se proizvodilo.

Uspostavom neovisne i samostalne Republike Hrvatske Hercegovac postaje općina 28. travnja 1993. g. sa četrnaest sela. No ustrojstvom Općine Velika Trnovitica, Hercegovac ostaje općina kojoj pripadaju sela Ladislav, Velika Trnava, Ilovski Klokočevac i Palešnik. Osim novog ustrojstva općine počeo je i proces pretvorbe društvenog vlasništva, tako da “Ratarstvo-dorada” Hercegovac postaje dioničko društvo kojem je osnovna djelatnost poljodjelska proizvodnja. Proizvodni program je proizvodnja, dorada i promet sjemenskim robama: pšenicom, ječmom, raži, stočnim graškom, kukuruzom, sjemenskim krumpirom i suncokretom, a proizvodi se i merkatilna roba. Nakon raspada “Ratarstva-dorade”, otkupom i prodajom poljoprivrednih proizvoda nastavila se baviti Opća poljoprivredna zadruga “Hercegovčanka” s devet zaposlenih djelatnika.

Danas su nositelji poljoprivrede općine Hercegovac brojni registrirani poljoprivredni obrti, obiteljska gospodarstva i ostali poljoprivrednici. Na njihovim njivama većinu zauzimaju žitarice (kukuruz, pšenica, ječam i zob). Uz žitarice dio otpada i na krumpir, kojeg većinom zasađuju kooperanti Intersnack Adria d.o.o., ali i drugi poljoprivrednici za vlastite potrebe ili prodaju. Od ostalih kultura koje možemo pronaći na području naše općine su: soja, uljana repica i različito krmno bilje. U Hercegovcu se nalaze i poljoprivredna apoteka “Prvča” i prodavaonica poljoprivrednih proizvoda Agronom d.o.o.

Što se tiče stočarstva na području općine nalazi se nekoliko velikih uzgajivača. Može se istaknuti farma “Stočarstva Raič” u Ladislavu.