Na temelju članaka 19. stavka 1. i. 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije Broj poziva: SF.3.4.11.01., za projekt „Pomažemo zajedno“, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0430 od 02. travnja 2024. god., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na projektu „Pomažemo zajedno“ u okviru poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ na radno mjesto Voditelj/ica i Koordinator/ica projekta „Zaželi“, 1 (jedan) izvršitelj, na određeno radno vrijeme, (okvirno 36 mjeseci) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Oglas za prijam u službu

Obavijest i uputa kandidatima

Privola

Ugovor Zaželi

 

Poziv na provjeru znanja