Na temelju članaka 19., a u svezi sa člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), načelnik Općine Hercegovac raspisuje

O  G  L  A  S

Za imenovanje :

              pročelnika/ pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac –   1

              izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zamjena).

Oglas

Privola

 

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti