Općina Hercegovac kao jedinica lokalne samouprave osnovana je kao prirodna, gospodarska i društvena cjelina povezana zajedničkim interesima stanovništva Općine Hercegovac, čime je opunomoćena od strane svih svojih građana da kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada, omogućava i prati razvoj gospodarskih, društvenih, socijalnih aktivnosti svim svojim građanima putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi kao mjesto življenja ova Općina bila poželjna za ugodan život i rad.

Naša misija je da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Hercegovac težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.
Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:

 • uređenja naselja i stanovanje,
 • prostornog i urbanističkog planiranja,
 • komunalne djelatnosti,
 • brige o djeci,
 • socijalne skrbi,
 • primarne zdravstvene zaštite,
 • odgoja i osnovnog obrazovanja,
 • kulture, tjelesne kulture i sporta,
 • zaštite potrošača,
 • zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarne i civilne zaštitu
 • prometa na našem području,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima
 • rada i učinkovitost rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Hercegovac spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana, poštujući pri tom prihvaćene norme ponašanja i rada posebno razrađene u okviru FMC-a. Sukladno tome, norme upravljanje kvalitetom i financijsko upravljanje i kontrole, postaju sastavnice svakodnevnog ponašanja svih zaposlenika općine i trajno opredjeljenje u postizanju što više razine kvalitete u radu ali i u odnosima sa našim građanima, partnerima, ali i svim posjetiteljima i gostima.