Načelnik Općine Hercegovac, Boro Bašljan, objavio je javni poziv za iskaz interesa krajnjih korisnika za korištenjem usluga u sklopu projekta Zaželi-„Pomažemo zajedno“. Podsjetimo, riječ je o nastavku toga projekta, koji će trajati tri godine. Programom projekta „Pomažemo zajedno“ predviđen je kapacitet od 48 osoba koje će moći primati pomoć poput pomoći u pripremi obroka i nabavke hrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba. Tijekom ovoga projekta svi će korisnici jednom mjesečno dobivati i pakete osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština. Prihvatljivi korisnici koji se mogu javiti na javni poziv i dobivati takvu besplatnu skrb su osobe 65 i više godina koje žive u samačkom, dvočlanom te u višečlanom kućanstvu u kojemu su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina te odrasle osobe trećeg ili četvrtog stupnja invaliditeta. Svi istovremeno ne bi smjeli biti korisnici usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, ili pak osobne asistencije. 

 Prijave se podnose putem prijavnog obrasca i ostale dokumentacije koju je moguće preuzeti na mrežnim stranicama ili osobno u zgradi Općine Hercegovac, gdje je moguće dobiti i sve ostale potrebne informacije. 

Iskaz interesa s dokumentacijom valja dostaviti u pisanom obliku osobno u zgradu Općine Hercegovac. Javi li se veći broj korisnika nakon popunjavanja raspoloživih mjesta bit će formirana lista čekanja. Više o javnom pozivu i potrebni obrasci:

Javni poziv korisnicima

Prijavni obrazac za korisnika

Izjava-članovi kućanstva

Obrazac GDPR privole