PRORAČUN ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

KONSOLIDIRANO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023.GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2023.GODINU

III. IZMJENE PRORAČUNA

II. IZMJENE PRORAČUNA

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

PRORAČUN ZA 2023.GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA

NASLOVNA
OPĆI DIO – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
OPĆI DIO – IZVORI FINANCIRANJA
OPĆI DIO – FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
POSEBNI DIO – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
BILJEŠKE UZ PRORAČUN

PRORAČUN ZA 2022. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

KONSOLIDIRANO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022.GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ I.-VI. 2022.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.GODINU

PRORAČUN ZA 2022.GODINU

PRORAČUN ZA 2021. GODINU
PRORAČUN ZA 2020. GODINU
PRORAČUN ZA 2019. GODINU
PRORAČUN ZA 2017. GODINU

V.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

III.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2017. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017

PRORAČUN ZA 2021. GODINU
PRORAČUN ZA 2020. GODINU
PRORAČUN ZA 2019. GODINU
PRORAČUN ZA 2017. GODINU

V.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU

III.IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2017. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017