Placeholder

POZIV ZA VIJEĆE

Temeljem članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća s a z i v a 6. sjednicu Općinskog vijeća ... Read More