Općini Hercegovac kao prijavitelju projekta i općini Velika Trnovitica kao partneru, odobreno je 2.069.227,52 kn za provedbu projekta „Žene za zajednicu“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020).

 

Cilj projekta je ženama u nepovoljnom položaju olakšati pristup tržištu rada i obrazovanju, a u isto vrijeme osigurati adekvatnu skrb i podršku za najpotrebitije sumještane. Projektom je predviđeno zapošljavanje 10 žena (5 žena iz općine Hercegovac i 5 žena iz općine Velika Trnovitica) koje će se brinuti za najmanje 40 potrebitih članova zajednice. Žene će tijekom 2 godine imati radno mjesto i redovita primanja te mogućnost pohađanja edukacije prema osobnom afinitetu i stjecanje Certifikata o uspješno završenom programu osposobljavanja.

Prijaviti se mogu: žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju HZZ-s Ispostava Garešnica s prebivalištem na području općine Hercegovac (5 žena) i općine Velika Trnovitica (5 žena). Radi se o nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim ženama kojima je pristup tržištu rada izrazito otežan (žene 50+, bez završene škole, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Poželjno imati položen vozački ispit i iskustvo u radu s osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Krajnji korisnici podrške: korisnici prava u sustavu socijalne skrbi s područja općine Hercegovac i općine Velika Trnovitica (u nadležnosti Centra za socijalnu skrb Garešnica) kojima spomenuto pravo već nije osigurano iz Državnog proračuna ili drugih javnih izvora.

Projektom će biti obuhvaćeni: ranjivi članovi zajednice – osobe starije dobi, osobe bez mirovine/vlastitih prihoda, teže pokretne i invalidne osobe neovisno o dobi, osobe u samačkim domaćinstvima.

Potrebitim osobama će u kućanstvu biti olakšana pomoć prilikom kuhanja i čišćenja, dostava namirnica i lijekova, donošenje vode i drva, pomoć pri svlačenju/oblačenju, pomoć pri osobnoj higijeni, druženje.

Pozivaju se mještani već spomenutih općina Hercegovac i Velika Trnovitica da prijave osobe u potrebi (svoje prijatelje, susjede, sumještane) i osiguraju im besplatnu uslugu podrške i pomoći u kući.

Prijaviti se možete u prostorijama Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac, osobno uz osobnu iskaznicu popuniti PRIJAVU ili putem telefona: 043 524 511

ŽENE ZA ZAJEDNICU

OBRAZAC PRIJAVE ZA KRAJNJEG KORISNIKA