Mjesečno, barem jednom, održava se sastanak sa zaposlenicama u svrhu vlastoručnog ovjeravanja šihterica i potpisnih lista plaća i loko vožnje. Koordinatorica projekta redovito obilazi 40 krajnjih korisnika na terenu  i prikuplja informacije o zadovoljstvu korisnika uslugom naših žena.