Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi Općine Hercegovac u 2020. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 17. veljače 2020. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama: