Temeljem članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine” broj 20/18, 115/2018 i 98/2019) i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, dana 08. studenog 2021.godine raspisan je Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac, koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac predviđene za prodaju.

Javni natječaj raspisan je za:
k.o. Hercegovac
k.o. Palešnik
k.o. Ladislav
k.o. Ilovski Klokočevac
k.o. Velika Trnava

Vodič za prijavu na natječaj

Tekst javnog natječaja zajedno sa popratnom dokumentacijom nalazi se u prilogu:

Prilog 1
Javni natječaj za k.o. Hercegovac
Javni natječaj za k.o. Palešnik
Javni natječaj za k.o. Ladislav
Javni natječaj za k.o. Ilovski Klokočevac

– Javni natječaj za k.o. Velika Trnava

Prilog 2 – Popis katastarskih čestica u PDF tablici ili XLS tablici

Prilog 3 – Gospodarski program

 

Obrazac 1 – Izjava da nema duga

Obrazac 2 – Izjava o kupljenim površinama

Obrazac 3 – Izjava o korištenju osobnih podataka

Obrazac 4 – Ponuda

Obrazac 5 – Očitovanje ŽDO

 

Tablica 1

Tablica 2