Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, propisano je da su jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Hercegovac, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

JAVNI POZIV

OBRAZAC