Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj dodjelu financijske potpore za organizaciju manifestacije „Dani hrvatskog pučkog teatra“ u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 20. siječnja 2018. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A1 – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A2 – PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC A3 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC A4 – IZJAVA O PARTNERSTVU

OBRAZAC B1 – UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC B2 – IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA