Na temelju članka 8. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Hercegovac(Sl.glasnik 2/12) i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik 1/21) načelnik Općine Hercegovac raspisuje

N A T J E Č A J

za zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja: poslovni prostor u vlasništvu Općine Hercegovac, koji se nalazi u Hercegovcu, Moslavačka 147, u prizemlju zgrade mješovite uporabe (stambeno-poslovni objekt) na kčbr. 1194/1 k.o. Hercegovac i to kako slijedi:

NATJEČAJ