Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Općine Hercegovac u 2017. godini na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 19. lipnja 2017. godine. Sve detalje vezane uz natječaj, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A1-PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC A2-PRORAČUN PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC A3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA U 2017.GODINI

OBRAZAC A4-IZJAVA O PARTNERSTVU

OBRAZAC A5-OCJENA KVALITETE, VRIJEDNOSTI PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC B1-UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC B2-IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ILI PROJEKTA