Temeljem odredbe članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/21) i članka 13. Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na području Općine Hercegovac za razdoblje 2023. – 2027. (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 1/24), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV 

za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva 

na području Općine Hercegovac u 2024. godini 

Javni poziv

Obrazac – mjera 1.1

Obrazac – mjera 1.2

Obrazac br. 1 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac br. 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izvješća