Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac, kao nositelj izrade, objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HERCEGOVAC