Placeholder

JAVNO OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javne natječaje za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Hercegovac OBAVIJEST ... Read More
Placeholder

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, ... Read More
Placeholder

POZIV

Temeljem članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hercegovac, predsjednik Općinskog vijeća s a z i v a 2. sjednicu Općinskog vijeća ... Read More
Placeholder

JAVNI NATJEČAJ

Općina Hercegovac objavljuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za investicijska ulaganja na nekretninama na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i ... Read More

LOKALNI IZBORI 2021.GODINE

Odlukama Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/105, URBROJ: 50301- 21/06-21-2; KLASA: 022-03/21-04/106, URBROJ: 50301-21/06-21-2 i KLASA: 022-03/21- 04/107, URBROJ: 50301-21/06-21-2 od ... Read More
Placeholder

LAG NATJEČAJ

Sukladno Odluci UO, LAG “Moslavina” je objavio 6. LAG Natječaj iz LRS – 2. objava za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija ... Read More