Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 06. svibnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području općina Dežanovac, Hercegovac, Sirač i Rovišće (KLASA: 920-11/21-01/9, URBROJ: 2103-09-21-5) od 06. svibnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-mraza da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi.

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Hercegovac je:

  • popunjeni obrazac PN i obrazac prijave (popis čestica),
  • kopija osobne iskaznice,
  • kopija kartice računa (vidljiv IBAN broj),
  • potpisanu izjavu,
  • dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-u.

Dokumentacija se može predati najkasnije do 21.05.2021. godine na:

  • e-maila: opcina.hercegovac1@bj.t-com-hr,
  • putem pošte na adresu: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac (NAZNAKA: „Prijava štete od prirodne nepogode”),
  • osobno predati u Općinu Hercegovac.

ODLUKA O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

IZJAVA

OBRAZAC PRIJAVE ŠTETE (PN)

PRIJAVA ŠTETE (POPIS ČESTICA)