Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javne natječaje za prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području

Općine Hercegovac

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javne natječaje za prodaju poljoprivrednog zemljišta objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Hercegovac dana 08. studenog 2021. godine provest će se 21. prosinca 2021. godine u 09:00 sati u velikoj sali Hrvatskog seljačkog doma u Hercegovcu, Moslavačka ulica 154.

U skladu s epidemiološkom situacijom svi sudionici obvezni su koristiti zaštitne maske i ponašati se prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U Hercegovcu, 16. 12.2021.

Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Hercegovac

Slika