Na temelju članaka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Općini Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto višeg referenta za poljoprivredu, gospodarstvo i stambeno komunalne djelatnosti, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3(tri) mjeseca.