Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. srpnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području grada Grubišnog Polja i općina Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac (KLASA: 920-11/21-01/15, URBROJ: 2103-09-21-25) od 21. srpnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suše da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. srpnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području grada Grubišnog Polja i općina Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac (KLASA: 920-11/21-01/15, URBROJ: 2103-09-21-25) od 21. srpnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suše da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi.

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Hercegovac je:

  • popunjeni obrazac PN i obrazac prijave (popis čestica),
  • kopija osobne iskaznice,
  • kopija kartice računa (vidljiv IBAN broj),
  • potpisanu izjavu,
  • dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-u (list A i B).

Dokumentacija se može predati najkasnije do 29. srpnja 2021. godine na: