Općinsko vijeće Općine Hercegovac donijelo je Odluku o sufinanciranju udžbenika za učenike osnovne i srednje škole sa područja Općine Hercegovac u školskoj godini 2018./2019.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika ostvaruju  roditelji učenika od 1. do 4. razreda u iznosu 200,00 kn, roditelji učenika od 5. do 8. razreda u iznosu 400,00 kn te roditelji učenika od 1. do 5. razreda srednje škole u iznosu 300,00 kn.
Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Hercegovac ili na web stranici općine; http://www.opcinahercegovac.hr, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac najkasnije do 20.09.2018. godine.

 

ZAHTJEV