Općina Hercegovac obavještava roditelje učenika polaznika Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac da mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje školske kuhinje. Zahtjev i privola se mogu skinuti sa Internet stranice Općine Hercegovac ili podići u prostorijama Općine Hercegovac. Uz zahtjev se mora priložiti potvrda Porezne uprave o primanjima svih članova kućanstva u 2018. godini i Rješenje centra za socijalnu skrb korisnika socijalne pomoći. Popunjeni zahtjevi predaju se u Općini Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac. Zahtjevi se predaju do 13. rujna 2019.

IZJAVA

PRIVOLA ZA OBRADU PODATAKA