Općinsko vijeće Općine Hercegovac donijelo je Odluku o sufinanciranju prehrane učenike osnovne škole za školsku godinu 2018/2019.

Zahtjev za sufinanciranje prehrane učenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Hercegovac ili na web stranici općine; http://www.opcinahercegovac.hr

, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 147, 43284 Hercegovac najkasnije do 20.09.2018. godine.