Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. siječnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres na području gradova Čazma, Garešnica i Grubišno Polje te općina Berek, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 920-11/21-01/1, URBROJ: 2103-09-21-24 od 21. siječnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-potresa da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi Moslavačka 150, 43284 Hercegovac.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. siječnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres na području gradova Čazma, Garešnica i Grubišno Polje te općina Berek, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 920-11/21-01/1, URBROJ: 2103-09-21-24 od 21. siječnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-potresa da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Hercegovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Općine Hercegovac ili u Općini Hercegovac radnim danom od 07.00 do 15.00 h, na adresi Moslavačka 150, 43284 Hercegovac.

Dokumentacija koju je potrebno predati u Općinu Hercegovac je:

a) popunjeni obrazac PN,

b) kopija osobne iskaznice,

c) kopija kartice računa (vidljiv IBAN broj),

d) uporabnu dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju ili zk izvadak (neslužbena kopija).

Dokumentacije se može predati najkasnije do 29.01.2021. godine na:

a) e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com-hr,

b) putem pošte na adresu: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac (NAZNAKA: „Prijava štete od prirodne nepogode”),

c) osobno predati u Općinu Hercegovac.