OBAVIJEST VLASNICIMA I NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA ZA PODRUČJE KATASTARSKE OPĆINE HERCEGOVAC

Na području katastarske općine Hercegovac započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Cilj i krajnji rezultat katastarske izmjere je izrada novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige tj. evidentiranje stvarnog stanja katastarskih čestica, objekata sagrađenih na njima, načina uporabe zemljišta, te vlasništva i drugih stvarnih prava na katastarskim česticama.

Pozivaju se vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Hercegovac na JAVNI SKUP

koje će se održati na lokaciji:
Hrvatski Seljački Dom u Hercegovcu 15.02.2023. godine (srijeda) u 17:00 sati

Na skupovima građana će predstavnici Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Bjelovar, Općine Hercegovac, tvrtke Geometricus d.o.o. iz Kutjeva, pravni stručnjak Jelena Kunac, te predstavnici geodetskog nadzora DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PUK Bjelovar informirati mještane o projektu i svim pravima i obvezama vezanim uz katastarsku izmjeru.

Molimo Vas da se odazovete i upoznate s predstavnicima iz katastra, jedinice lokalne samouprave i izvođača, koji će Vas obavijestiti što je nova katastarska izmjera i odgovarati na Vaša pitanja.

To je ujedno prvi korak za realizaciju čitavog projekta za koji se predviđa da će trajati 6 mjeseci.
U postupku katastarske izmjere, vlasnici i korisnici nekretnina imaju i slijedeće, zakonom propisane obveze:

 • za svaku nekretninu iskrčiti i učiniti za pristup slobodnim granice (međe) vlastitih nekretnina;
 • po pozivu, u određeno vrijeme, doći na navedenu nekretninu i pokazati lomne točke međa;
 • osobama koje provode postupak izmjere dopustiti pristup na nekretnine radi postavljanja međnih oznaka i označavanja međa, kao i radi geodetskih mjerenja;
 • istim osobama pružiti podatke o stvarnim vlasnicima (ime i prezime za fizičke osobe, odnosno naziv za pravne osobe, adresu prebivališta odnosno sjedišta i OIB građana odnosno tvrtke).
 • S privremenim krčenjem međa i označavanjem granica zemljišnih parcela možete početi odmah, po mogućnosti u dogovoru s vlasnicima i korisnicima susjednih parcela.

  Konačno obilježavanje međa počet će se provoditi postupno po određenom planu, o čemu ćete biti na vrijeme pismeno obavješteni uz obvezu da u određeni dan i sat dođete na Vašu zemljišnu parcelu radi njenog konačnog obilježavanja uz davanje ranije spomenutih podataka o vlasniku.

  O svim prikupljenim podacima izjasnit ćete se na kraju katastarske izmjere prilikom predočavanja na javni uvid. Konačni podaci o vlasnicima utvrdit će se u sudskom postupku osnivanja nove zemljišne knjige koji će provesti Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.

  Posebno ističemo, da se možebitni sporovi oko međa, međašnih oznaka ili vlasničkih prava, neće rješavati u ovom postupku, osim zabilježbe spora i geodetskog snimka stvarnog (zatečenog) stanja, već će se isti rješavati u izdvojenom sudskom postupku o trošku vlasnika nekretnina.

  U uvjerenju da će stanovnici naselja na području katastarske općine Hercegovac u ovom projektu prepoznati vlastite interese, molimo Vas za suradnju, strpljenje i susretljivost prema djelatnicima koji sudjeluju u ovim radovima koji su od šireg društvenog interesa.

  Naručitelj: Državna geodetska uprava

  Izvoditelji: Geometricus d.o.o. Ferovac 32, Kutjevo

  Geodetski nadzor: Državna geodetska uprava, PUK Bjelovar

Poziv

Pregledna karta područja u izmjeri