J A V N I   P O Z I V

za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ili konzultantske usluge poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2019. godinu

 

U Proračunu Općine Hercegovac za 2019. godinu  planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ili konzultantske usluge prilikom prijave projekata na otvorene javne pozive za projekte poljoprivrednika s područja Općine Hercegovac.

 

Pravo na podnošenje prijava imaju poljoprivrednici koji imaju registriranu djelatnost na području Općine Hercegovac.

Poljoprivrednik se ima pravo prijaviti i ostvariti sufinanciranje po prijavi jednom godišnje.

 

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Hercegovac www.opcinahercegovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac, na telefon: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr