J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2015.g.

pdf buttonJAVNI POZIV

R E P U B L I K A H R V A T S K A

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

             OPĆINA HERCEGOVAC

             OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-07/15-01/05

URBROJ: 2123/03-02-15-1

Hercegovac, 07. svibanj 2014.

       Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva Klasa: 402-07/13-01/04, Urbroj: 2123/03-02-13-1, općinski načelnik raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje

premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta

poljoprivrednim proizvođačima na području

Općine Hercegovac u 2015.g.

 

 

 

 1. I.Predmet javnog poziva:

        

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Hercegovac u 2015.g.

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta odnosi se na slijedeće poljoprivredne kulture:

 1. Pšenica,                                                7. Uljana repica,
 2. Ječam,                                                  8. Paprika,
 3. Zob,                                                      9. Krastavci,
 4. Kukuruz,                                            10. Soja,
 5. Krumpir                                            11. Višegodišnji nasadi (vinogradi, voćnjaci)
 6. Tritikal
 1. II.Opći uvjeti i kriteriji za zaključenje ugovora sa osiguravajućim društvima:

 

Na ovaj Javni poziv svoje ponude mogu podnijeti osiguravajuća društva koja su registrirana na području RH, a osiguravaju poljoprivredne proizvođače koji uzgajaju poljoprivredne kulture navedene u točci 1. Ovog Javnog poziva.

Općina Hercegovac će sufinancirati premije osiguranja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište i poljoprivredne površine na području Općine Hercegovac.

Sufinanciranje premije osiguranja iznosi 25% od uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše 500,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Općina Hercegovac će temeljem dostavljenih ponuda sa svim osiguravajućim društvima koja su se javila na Javni poziv sklopiti ugovore, kojima će se urediti način korištenja sredstava

 

 1. III. Naziv i adresa tijela kojem se ponude podnose:

 

Općina Hercegovac

Općinski načelnik

Moslavačka 147

43284 Hercegovac

Sa naznakom „Zaključivanje ugovora s osiguravajućim društvima o sufinanciranju premija osiguranja“.

 1. IV.Vrijeme trajanja javnog poziva

 

Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je 8 (osam) dana od dana objave

 1. V.Informacije:

Ponude podnesene izvan roka iz točke 4. neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac na broj telefona 043/524-560.

 

 

 

                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf.